REGULAMIN PARKINGU DELTA

1.Poprzez wjazd na teren parkingu oznaczonego jako Delta Parking dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego pomiędzy wynajmującym a użytkownikiem pojazdu.
2.Pozostawienie samochodu na parkingu oznacza akceptację niniejszego regulaminu, od momentu wjazdu do momentu opuszczenia parkingu przez pojazd.
3. Opłata za wynajem miejsca postojowego jest naliczana według cennika parkingowego w gotówce.
4. Opłata jest naliczana za każdy dzień postoju, doba naliczana jest od godziny wjazdu na parking, za krótszy postój od ustalonego opłata nie jest zwracana.
5. Pojazd powinien być zamknięty zabezpieczony, prosimy nie zostawiać cennych przedmiotów, gdyż najmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na jego terenie tj. Parking Delta pojazdów i rzeczy w nich pozostawionych.
6. W sytuacji zgubienia kluczy próby dostania się do samochodu muszą być poprzedzone okazaniem dowodu rejestracyjnego i dowodu osobistego kierowcy.
7. Parking nie odpowiada za szkody wyrządzone przez innych użytkowników parkingu.
8. Jeżeli użytkownik parkingu (kierowca lub pasażer) wyrządzi jakąkolwiek szkodę (obicie, otarcie, zarysowanie) w innym pojeździe zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić taki fakt obsłudze parkingu.
9. Parking nie odpowiada za szkody wyrządzone przez zjawiska atmosferyczne (gradobicia, wichury itp.).
10. Na całym terenie Parkingu Delta jest całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych, jak również posiadania materiałów łatwopalnych.
11. Cennik i regulamin parkingu jest dostępny w biurze obsługi parkingu i na stronie www.delta-parking.pl
12. Na życzenie klienta wystawiamy rachunki dla podatników zwolnionych z VAT.
13. Parking nie odpowiada za szkody wyrządzone po opuszczeniu jego terenu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Rezerwacja drogą elektroniczną lub telefonicznią

665 692 474 665... Pokaż numer

ADRES
ul. Kolejowa 31, 42-625
Pyrzowice

KONTAKT
Email: parking.delta@gmail.com
Telefon  : 665 692 474 665... Pokaż numer